Voorwaarden deelname Heuvelrugloop Maarn, verkorte versie*)

 1. Deelname is op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 2. Tot en met 9 juni 2021 kan worden ingeschreven tegen het standaardtarief. Vanaf 10 juni geldt het hogere tarief.
  Bij annuleringen vóór 18 juni wordt het inschrijfgeld teruggestort (als bij annulering het IBAN-rekeningnummer wordt opgegeven), echter onder aftrek van € 2,50 administratiekosten.
  Bij no show op de dag zelf wordt geen restitutie verleend.
 3. Indien er sprake is van afgelasting door de organisatie als gevolg van overmacht worden inschrijfgelden niet gerestitueerd.
 4. Lopen met hond(en) is niet toegestaan.
 5. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen, ziekte of verlies van eigendom.
 6. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van personalia en/of beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Heuvelrugloop zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 7. De inschrijving sluit bij 1.000 betalende deelnemers (excl. scholieren).

—————————————————–
*) Klik hier voor het volledige reglement en onze privacyverklaring.