Voorwaarden deelname Heuvelrugloop Maarn, verkorte versie*)

  1. Deelname is op eigen risico en verantwoordelijkheid.
  2. Er wordt geen restitutie verleend.
  3. Indien er sprake is van afgelasting door de organisatie als gevolg van overmacht worden inschrijfgelden niet gerestitueerd.
  4. Lopen met hond(en) is niet toegestaan.
  5. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen, ziekte of verlies van eigendom.
  6. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van personalia en/of beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Heuvelrugloop zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
  7. De inschrijving sluit bij 1.000 betalende deelnemers (excl. scholieren).

—————————————————–
*) Klik hier voor het volledige reglement en onze privacyverklaring.